بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد


مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری يزد از كارگاه توليدي درراستاي حمايت اززنان سرپرست خانوار بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی  دفتر اموربانوان و خانواده استانداري ، "فاطمه دانش يزدي "به همراه كارشناس دفترامور  بانوان  و خانواده استانداري و  چند تن از خيرين  از کارگاه خیاطی زير نظر   موسسه خيريه محبان مرتضي علي (ع)  ضمن بازدید، از نزدیک روند توليد و عرضه پوشاك  و اشتغال بانوان قرار گرفت.