اعلام برندگان مسابقه كتابخواني "مقام ليله القدري حضرت فاطمه (س)"


اسامي برندگان مسابقه كتابخواني مقام ليله القدري حضرت فاطمه (س) به شرح ذيل مي باشد:

1- ململ مباشر

2- علي عليان

3- مرضيه براتي

4- شكوفه سليماني

5- روناك پرانداخته

6- مطهره طاهري زاده زارچ

7- جابر نصرتي

8- طيبه اميد سالاري

9- محمد زاده ناظر

10- بمانعلي ابوئي مهريزي

اسامي اعلام شده جهت دريافت جوايز خود  از تاريخ 20 ارديبهشت ماه با در دست داشتن كارت شناسايي ، به دفتر امور بانوان و خانواده (خانم محرمي: داخلي 2357) مراجعه نمايند.