توضیح در خصوص مسابقه بانوی انقلاب

مسابقه بانوی انقلاب

زمان مسابقه : 

پایان ماه مبارک رمضان 
از همین طریق 

دانلود کتاب بانوی انقلاب