زنان می‌توانند در زمینه اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی نقش مهمی ایفا کنند.


به گزارش  روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده  "رقيه كرمانيان "مدیركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري درنشست مشاوران بانوان ادارات توانير با  توجه به اهميت مساله مصرف انرژي، براي حل آن همكاري بين بخشي، فرا قوه اي و فرا جناحي را ضروري دانستند و خواهان همكاري  و هم افزايي بين بخشي در اين خصوص شدند. ايشان بر ضرورت اصلاح سبك زندگي و الگوي مصرف جهت استفاده بهينه از انرژي را مهم دانستند و افزودند؛ ارتقاي فرهنگ مديريت مصرف انرژي در خانواده‌ها و بویژه زنان؛ به عنوان مدیران اقتصادی و عنصر اصلی فرهنگ سازي در خانواده بيشترين سهم در اصلاح الگوي مصرف بر عهده دارند و بايد بيشترين مشاركت را در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در اين زمينه داشته باشند.

كرمانيان با اشاره به اينكه  ترویج روزافزون فرهنگ استفاده بهینه از حامل های انرژی بین قشرهای مختلف مردم ضروری است افزود: باید بانوان استان ما به این باور برسند که نقش پررنگی در ترویج الگوی صحیح مصرف دارند و این موضوع را در خانواده و تربیت فرزندان خود مدنظر قرار دهند.
وی بر ضرورت تبليغ  صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و پرهیز ار اسراف و هدر روی آنها از سوی بانوان و سازمان هاي غير دولتي تاكيد كرد و افزود:  تصمیم بر این داريم  که در جهت فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف جشنواره‌ها و برنامه‌های در سطح محلات استان با همكاري دستگاه اجرائي استان و سازمان هاي غير دولتي در طول سال برگزاركنيم .