نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با مديران حوزه هاي علميه خواهران يزد

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده در نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از تدوين طرح سلامت محله محور بانوان و خانواده هاي استان به عنوان يك طرح اجرايي مشترك و بين بخشي ادارات خبر داد

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري و مديران حوزه هاي علميه خواهران استان در محل دفتر مديريت حوزه علميه خواهران الزهرا برگزار شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري در اين نشست بر استفاده از ظرفيت نيروي انساني و جامعه هدف حوزه هاي علميه خواهران تأكيد و دربارۀ طرح هاي پژوهشي و اجرايي در اين زمينه نكاتي بيان كرد.

«رقيه كرمانيان» از تدوين طرح سلامت محله محور بانوان و خانواده هاي استان به عنوان يك طرح اجرايي مشترك و بين بخشي ادارات خبر داد و از حاضرين خواستند تا نظرات خود را در خصوص راهكارهاي پيشگيري و كاهش آسيب ها و همچنين طرح مورد نظر اعلام نمايند.

در اين جلسه هر يك از مديران حوزه هاي علميه نظرات پيشنهادي خود در خصوص آسيب هاي موجود در جامعه يزد و راهكارهاي كاهش چنين آسيب هايي بيان و با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.