اجراي طرح توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در استان يزد


طرح توانمندسازي اقتصادي 6 هزار زن سرپرست خانوار با محوريت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در 23 استان كشور از جمله يزد اجرايي مي شود.

به گزارش دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،نشست ويدئو كنفراس تشريح و هم انديشي پيرامون برش استاني طرح توانمندسازي اقتصادي 6 هزار زن سرپرست خانوار با محوريت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در سراسر كشور با حضور « فاطمه دانش يزدي»‌ مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد برگزار شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بيان كرد:طرح توانمندسازي اقتصادي 6 هزار زن سرپرست خانوار از سوي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به مسئوليت اجرايي جهاد دانشگاهي با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در 23 استان كشور اجرا مي شود.

« فاطمه دانش يزدي» افزود:اين طرح در استان يزد براي 89 زن سرپرست خانوار با تمركز بر سه شهرستان ابركوه، خاتم و بهاباد به مرحله اجرا مي رسد.

دانش اظهار داشت:خود اشتغالي زنان سرپرست خانواده، پيشگيري از ورود آن ها به چرخه حمايتي،بهبود معيشت و افزايش رفاه زنان سرپرست خانواده و استفاده از ظرفيت مشاغل خانگي براي ايجاد اشتغال پايدار و مولد از اهداف اين طرح است.

وي با اشاره به  اتصال صاحبان كسب و كارخانگي به بازارهاي هدف به عنوان يكي ديگر از مولفه هاي مورد تاكيد اين طرح گفت:زنان همسر فوت شده،مطلقه،داراي همسر( زنداني،از كار افتاده، معتاد،متواري و مفقود الاثر) و دختران هرگز ازدواج نكرده بيكار در فاصله سني 45 تا 55 سال جامعه هدف اين طرح را تشكيل مي دهند.

گقتني است در اين نشست؛ هم انديشي و تبادل نظر پيرامون اجراي طرح توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار ويژه شهرستان هاي ابركوه،خاتم و بهاباد صورت گرفت.