همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر:

از دوره آموزشی گلسازی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق بازديد به عمل آمد.


مريم عبدالحسین زاده مشاور استاندار و مدير كل دفتر بانوان و خانواده که به شهرستان بافق سفر کرده بود به همراه نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ، ضمن بازدید از دوره آموزشی گلسازی این اداره از نزدیک در جریان برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی اداره قرار گرفت در این بازدید عبدالحسین زاده ضمن تحسین رغبت خانم ها به امر آموزش مهارت ها گفت این آموزش ها میتواند زمینه اشتغال خرد و مشاغل خانگی را فراهم نماید  . نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق نیز گفت با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت متبوع، آموزش به تعاونیهاست از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 4500 نفر ساعت آموزش انجام شده که بخش اعظم آن بصورت برون سپاری بوده است.  
همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر:

مريم عبدالحسین زاده مشاور استاندار و مدير كل دفتر بانوان و خانواده که به شهرستان بافق سفر کرده بود به همراه نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ، ضمن بازدید از دوره آموزشی گلسازی این اداره از نزدیک در جریان برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی اداره قرار گرفت در این بازدید عبدالحسین زاده ضمن تحسین رغبت خانم ها به امر آموزش مهارت ها گفت این آموزش ها میتواند زمینه اشتغال خرد و مشاغل خانگی را فراهم نماید  .
نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق نیز گفت با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت متبوع، آموزش به تعاونیهاست از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 4500 نفر ساعت آموزش انجام شده که بخش اعظم آن بصورت برون سپاری بوده است.