بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد

از کارگاه خیاطی موسسه خيريه محبان مرتضي علي (ع) شهرستان يزد


مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری يزد از كارگاه توليدي درراستاي حمايت اززنان سرپرست خانوار بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی  دفتر اموربانوان و خانواده استانداري ، "فاطمه دانش يزدي "به همراه كارشناس دفترامور  بانوان  و خانواده استانداري و  چند تن از خيرين  از کارگاه خیاطی زير نظر   موسسه خيريه محبان مرتضي علي (ع)  ضمن بازدید، از نزدیک روند توليد و عرضه پوشاك  و اشتغال بانوان قرار گرفت.