اعلام برندگان مسابقه كتابخواني "مقام ليله القدري حضرت فاطمه (س)"

اعلام برندگان مسابقه كتابخواني "مقام ليله القدري حضرت فاطمه (س)"اسامي برندگان مسابقه كتابخواني مقام ليله القدري حضرت فاطمه (س) به شرح ذيل مي باشد:

1- ململ مباشر

2- علي عليان

3- مرضيه براتي

4- شكوفه سليماني

5- روناك پرانداخته

6- مطهره طاهري زاده زارچ

7- جابر نصرتي

8- طيبه اميد سالاري

9- محمد زاده ناظر

10- بمانعلي ابوئي مهريزي

اسامي اعلام شده جهت دريافت جوايز خود  از تاريخ 20 ارديبهشت ماه با در دست داشتن كارت شناسايي ، به دفتر امور بانوان و خانواده (خانم محرمي: داخلي 2357) مراجعه نمايند.