افزایش امنیت شغلی زنان زمینه‌های خوبی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی است

افزایش امنیت شغلی زنان زمینه‌های خوبی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی استبه گزارش روابط عمومي دفترامور بانوان و خانواده "رقيه كرمانيان" مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد درنشست با موسس  گروه شركتهاي دانش بنياد يزد  با اشاره به اينكه بيش از نيمي از فارغ التحصیلان دانشگاهی استان یزد بانوان هستند، سازماندهی و هدایت دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی به سمت کارآفرینی را از جمله مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی در کشور خواند و افزود:.توسعه اشتغال و افزایش امنیت شغلی زنان زمينه ساز تعالي زن، خانواده و جامعه است و ارتقاي سلامت اجتماعي را تضمين مي كند.
وی ایجاد تعادل بین نقش زنان در خانواده و محيط كار را مهم دانست و تاكيد كرد: باید زمینه برای پیشرفت بیشتر بانوان با توان افزايي آنان فراهم شود.
"كرمانيان "با اشاره به اینکه اشتغال و مشاركت اجتماعي بالندگي و ارتقاي منزلت بانوان را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های خوبی که در استان وجود دارد اميدواريم با اجراي طرح هاي توان افزايي، بانوان بتوانند از اين امكانات و ظرفيت ها بهره مند شوند.  
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ، به نقش بخش دولتي و خصوصي در گسترش فرهنگ کارآفرینی، هدایت و حمایت از مشاغل دانش بنيان اشاره کرد و افزود: یکی از رویکردهای دولت توجه به نهادهای مدنی و تشکل‌های كار افريني مي باشد که از سوي افراد دغدغه مند و متخصص شكل گرفته و در سطح استان  نیز، شاهد رشد و فعاليت قابل توجه اين سازمان ها هستیم که امیدواریم با پشتوانه قوی و به عنوان بازوي قدرتمند این جریان اجتماعی را برای ارتقاي سلامت زنان و خانواده و توسعه كارآفريني در كنار خود داشته باشيم.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ و نگاه به موضوع كارآفريني و اشتغال زنان باید تغییر پیدا کند گفت: در ارزش ها و باورهاي ديني و ملي ما كار و فعاليت اقتصادي، امري مقدس است و بايد نگاهی متعادل برای حضور زنان در جامعه و اشتغال آن‌ها صورت گيرد.