انتصاب سركار خانم نقيب بعنوان مشاور بانوان امام جمعه ميبد


آيت الله اعرافي طي حكمي سركار خانم نقيب را به سمت مشاور امور بانوان و خانواده امام جمعه ميبد منصوب نمودند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر بانوان و خانواده استانداري، آيت الله اعرافي امام جمعه ميبد طي حكمي سركار خانم نقيب را به سمت مشاور امور بانوان و خانواده خود منصوب كردند. اين انتصاب بي سابقه كه با توجه به منويات حضرت امام و مقام معظم رهبري از سوي ايشان صورت گرفته است ميتواند زمينه ساز خودباوري هرچه بيشتر بانوان را فراهم ساخته و نيز موجبات حل و فصل بسياري از مشكلات بانوان را به دست خود ايشان فراهم آورد.
با توجه به اينكه بحران زن يك بحران جدي و جهاني است اين انتصاب از ناحيه ریاست جامعه المصطفی العالمیه ميتواند در راستاي نگاه باز و بين المللي به مسئله زن،خدمات ارزنده اي را ارائه نمايد.