دوره آموزشي "جايگاه زنان در فرهنگ" برگزار شد.

اولين جلسه دوره آموزشي جايگاه زنان در فرهنگ با حضور مشاورين فرماندار و كارشناسان دفتر بانوان، فرمانداريها و بخشداريهاي استان يزد در تاريخ 1/12/92 برگزار شد.


در اين دوره آموزشي كه در رابطه با جايگاه زنان در فرهنگ در محل مركز آموزش و پژوهش استانداري برگزار شد سركار خانم نيكپور از حوزه علميه  با ارائه مطالبي جايگاه زن در فرهنگ، و سركار خانم نقيب القرا استاد حوزه علميه ميبد نقش زن در تاريخ اسلام و نقش زنان در پيروزي و حفظ انقلاب اسلامي  را تشريح كرد. لازم به ذكر است اين دوره 30 ساعته طي 5 روز برگزار و تا پايان سال 92 ادامه دارد.
دوره آموزشي "جايگاه زنان در فرهنگ" برگزار شد.

در اين دوره آموزشي كه در رابطه با جايگاه زنان در فرهنگ در محل مركز آموزش و پژوهش استانداري برگزار شد سركار خانم نيكپور از حوزه علميه  با ارائه مطالبي جايگاه زن در فرهنگ، و سركار خانم نقيب القرا استاد حوزه علميه ميبد نقش زن در تاريخ اسلام و نقش زنان در پيروزي و حفظ انقلاب اسلامي  را تشريح كرد.
لازم به ذكر است اين دوره 30 ساعته طي 5 روز برگزار و تا پايان سال 92 ادامه دارد.