اولين كارگروه تخصصي با حضور بانوان كارآفرين و فعال صنعتي

اولين جلسه كارگروه تخصصي با حضور بانوان كارآفرين و فعال صنعتي به رياست مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گرديد.


به ریاست فاطمه دانش يزدي مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري اولين جلسه كارگروه تخصصي با حضور بانوان كارآفرين در سالن اجتماعات شرکت شهركهاي صنعتي برگزارشد

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده ،"فاطمه دانش يزدي"در اولين جلسه كارگروه تخصصي با اشاره  به اينكه توجه ويژه به كارآفرين زنان، نقش موثري درسلامت اقتصاد و توسعه كشورمان داردخاطر نشان كرد: نقش زنان در چرخه  اقتصادي جوامع ، يكي ازاركان توسعه بوده كه منجر به بهبود كيفيت زندگي ، توزيع متعادل درآمد و اشتغال زائي توام با زير ساخت هايي براي نيل به توسعه پايدار به شمار مي آيد.
مدير كل امور بانوان و خانواده با بيان اينكه توسعه اقتصادي زماني اتفاق مي افتد كه همه اقشار جامعه درآن مشاركت كنند و بتوان از همه ظرفيت هاي جامعه استفاده كرد افزود: نصف جمعيت كشور را بانوان تشكيل مي دهند و اگر اين جمعيت را ناديده بگيريم بي شك توسعه اقصادي ميسر نمي شود.
ايشان بيان داشت: با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور كارآفرينان مي توانند حلقه هاي مفقوده و جاهاي خالي اقتصاد را به خوبي پر كنند و در اين بين زنان جامعه ما به عنوان قشري كارا ،مبتكر و با پشتكار كه نيمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند ، مي توانند نقش تعيين كننده اي در حوزه كارآفريني ، اشتغال ، رشد وتوسعه اقتصادي داشته باشند.
وي ادامه داد:گسترش روحيه كار آفريني و تربيت و پرورش كارآفرينان در جامعه اثر مطلوبي بررشد اقتصادي و اجتماعي دارد.چرا كه كارآفرينان با استفاده صحيح از امكانات اقتصادي و خلق فرصتهاي تجاري موجب بهبود عملكرد بنگاههايي توليدي و خدماتي مي شوند.
درادامه اين جلسه نيز  سيد مسعود عظيمي مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي به نقش فناوری و ورود تكنولوژي به صنعت روز دنيا اشاره کرد و در ادامه به ارائه راهکارها در افزایش بهروری و توسعه صنایع خرد و متوسط پرداخت.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي مولفه هاي اصلي اثر گذاري بر بهره وري را شامل رقابت پذيري كار آفرين ، نوآوري بهبود فضاي كار و شفاف سازي دانست و به جایگاه والای کارآفرینان درایجاد زمینه  اشتغال تاکید داشت.

درپايان اين جلسه بانوان كار آفرين در خصوص مسائل حوزه خود به بحث و بررسي پرداختند