همزمان با هفته ملي مهارت صورت گرفت؛

بازديد فرماندار يزد و مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري از مركز فني و حرفه اي خواهران


همزمان با هفته ملي مهارت بازديد « محمد رستگاري» فرماندار يزد و « فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از مركز فني و حرفه اي يزد- ويژه خواهران صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،به مناسبت روز كارآفريني و ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي و هفته ملي مهارت، « محمد رستگاري» فرماندار يزد و « فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از مركز فني و حرفه اي خواهران بازديد و در جريان فعاليت بخش هاي مختلف اين مجموعه قرار گرفتند.

گفتني است در مركز فني و حرفه اي يزد كارگاه هاي فن آوري اطلاعات،هنرهاي نمايشي،تدوين فيلم، صنايع پوشاك؛هنرهاي تزئيني،صنايع دستي و هنرهاي تجسمي داير و پذيراي علاقه مندان و مهارت آموزان است.