بانوان کارآفرین:استان یزد

بازديد مديركل بانوان و خانواده استانداري يزد از كارگاه طلاسازي ونوس


« فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد ضمن ديدار با «زهره كوچكي» بانوي كارآفرين،از كارگاه طلاسازي ونوس و فعاليت هاي اين مجموعه بازديد كرد.

به گزارش دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،با هدف شناخت توانمندي ها و بررسي مشكلات بانوان كارآفرين استان يزد،«فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ضمن ديدار با «زهره كوچكي» بانوي كارآفرين،از كارگاه طلاسازي ونوس و فعاليت هاي اين مجموعه بازديد كرد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در اين بازديد ضمن قدرداني از تلاش هاي كارآفرين و موسس كارگاه طلاسازي ونوس به ويژه در برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي براي جوانان و علاقه مندان به گرايش طلاسازي گفت:ايجاد شغل و كمك به پويايي اقتصاد كشور يكي از مهم ترين اركان غلبه بر تحريم هاست.

«فاطمه دانش يزدي» پس از بيان موفقيت ها،دغدغه ها و مشكلات پيش رو توسط اين بانوي كارآفرين افزود: تلاش ما بر معرفي و حمايت از  بانوان كارآفرين متمركز شده است و بر آنيم با شناسايي مشكلات اين حوزه و انتقال و پيگيري از سوي دستگاه هاي اجرايي تخصصي براي تسهيل زمينه هاي فعاليت اقتصادي بانوان اقدام كنيم.

كارگاه طلاسازي ونوس با مديريت «زهره كوچكي» زمينه اشتغال 6 نفر را فراهم آورده است و بخشي از فعاليت هاي اين مجموعه نيز بر حوزه آموزش متمركز شده است.

شايان ذكر است به دليل نوسانات بازار طلا؛تامين سرمايه در گردش يكي از دغدغه هاي اصلي اين مجموعه براي ادامه و توسعه فعاليت مطرح شد.