بازديد مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري از کارگاه تولیدی حمایتی معلولان اميد در شهرستان اشكذر

بازديد مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري از کارگاه تولیدی حمایتی معلولان اميد در شهرستان اشكذربه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري  با حضور در موسسه خیریه معلولین ذهنی اميد از نزدیک در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.
گفتني  است: كارگاه خودکفایی و توانمند کردن معلولان در شهرستان اشكذر باهدف  بازتوانی و استقلال اقتصادی و اجتماعی توان خواهان (معلولین ذهنی) راه اندازي شده است ودر حال حاضر 35نفر از معلولين ذهني درحال آموزش  و 17نفر  از آنها در كارگاه توليدي و حمايتي  مشغول به كار مي باشند