با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري صورت گرفت؛

بازدید بانوان عضو سازمان نظام مهندسی استان از پروژه های شهری


بازدید بانوان عضو سازمان نظام مهندسی استان از پروژه های شهری با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد صورت گرفت.
با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "دكتر فخر السادات خامسی هامانه" صبح چهارشنبه دوم اردیبهشت، در بازدید بانوان دانشجوی عضو نظام مهندسی استان از دو پروژه تقاطع های حکیمیان و ولایت حضور یافت.
در این بازدید که اعضای شورای شهر یزد نیز حضور داشتند، وضعیت این دو پروژه برای دانشجویان عضو نظام مهندسی ساختمان یزد تشریح شد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین با مهندسان عضو این سازمان به گفت و گو پرداخت و مشکلات موجود در خصوص بانوان مهندس را شنید.