بازدید مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري و نمايندگان بانوان دستگاههاي ادارات از گنجینه ایثار و شهادت اردکان

بازدید مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري و نمايندگان بانوان دستگاههاي ادارات از گنجینه ایثار و شهادت اردکانبه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري " فاطمه دانش یزدی" مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد در حاشيه  بازديد  از گنجینه ایثار و شهادت اردکان خاطر نشان كرد: با توجه به هفته‌ی دفاع مقدس که یک روز هم به نام زن در دفاع مقدس مطرح شده است ،زنان دلاور كشورمان درطول هشت سال دفاع مقدس دوشادوش دلير مردان كشورمان حماسه آفريدند و به دنيا نشان دادند كه وقتي موضوع دفاع ازسرزمين واسلام درميان باشد سراز پا نمي شناسند .اينان گرچه دريايي از عاطفه اند،اما دربرابر تجاوز دشمن بعثي از عواطف خود گذشتند و پر تلاش و كوشا درتاريخ دفاع مقدس سرزمين مان ماندگار كردند و زنان آگاه و پرتوان امروز
مي توانند با تاسي از الگوهاي دفاع مقدس بار ديگر تداوم ارزش ها و سرافرازي ايران را در دنيا دوشادوش مردان رقم بزنند.