بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از کمپ ترک اعتیاد بانوان


در هفته مبارزه با مواد مخدر مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از دو کمپ ترک اعتیاد بانوان بازدید و در جریان فعالیت ها و مشکلات این مجموعه ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، بازدید « فاطمه دانش یزدی» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر از دو کمپ ترک اعتیاد بانوان در شهر یزد با محوریت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با حضور در دو مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان شهر یزد از قسمت های مختلف این مراکز بازدید و درجریان فعالیت های آموزشی و درمانی این دو کمپ قرار گرفت و سپس با حضور در جمع افراد تحت درمان به گفت و گو با آن ها پرداخت.

گفتنی است اهمیت مبارزه فراگیر، جهان‌شمول و همه‌جانبه با  عامل ویرانگر و مفسده هزارسر مواد مخدر و قاچاق آن، موجب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷، روز ۲۶ ژوئن برابر با پنج تیر را روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر اعلام کند.