مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از کارگاه حمایتی ـ تولیدی معلولین یزد بازدید نمود.

بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از کارگاه حمایتی ـ تولیدی معلولین یزد


فخر السادات خامسی " روز سه شنبه 27 آبان با همراهی گروهی از بانوان فرمانداری شهرستان یزد از کارگاه حمایتی ـ تولیدی معلولین فدک بازدید نمود .  در این بازید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت اظهار داشت: ایجاد چنین امکانی باعث کاهش افسردگی و افزایش توانمندی در بین معلوین می شود . بنابراین باید در افزایش این اماکن تلاش نمود . وی در ادامه با تاکید به این نکته که در زمینه شناسایی و معرفی این مکان تبلیغات بسیار اندک صورت گرفته از مدیر عامل این شرکت خواستار شد؛ تا پیگیری های لازم صورت گیرد تا رسانه های مختلف در سطح استان جهت معرفی و شناساندن این مکان حضور یابند. گفتنی است در این بازدید این مقام مسئول از توانمندی ها و فعالیتهای معلولین بازدید و به بررسی مشکلات و خواسته های آنها پرداخت.  

فخر السادات خامسی " روز سه شنبه 27 آبان با همراهی گروهی از بانوان فرمانداری شهرستان یزد از کارگاه حمایتی ـ تولیدی معلولین فدک بازدید نمود .
 در این بازید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت اظهار داشت: ایجاد چنین امکانی باعث کاهش افسردگی و افزایش توانمندی در بین معلوین می شود . بنابراین باید در افزایش این اماکن تلاش نمود .
وی در ادامه با تاکید به این نکته که در زمینه شناسایی و معرفی این مکان تبلیغات بسیار اندک صورت گرفته از مدیر عامل این شرکت خواستار شد؛ تا پیگیری های لازم صورت گیرد تا رسانه های مختلف در سطح استان جهت معرفی و شناساندن این مکان حضور یابند.
گفتنی است در این بازدید این مقام مسئول از توانمندی ها و فعالیتهای معلولین بازدید و به بررسی مشکلات و خواسته های آنها پرداخت.