بازرس معاونت زنان رياست جمهوري ازروند عملياتي طرح ملي تاب آوري درروستاي نصرآباد ازتوابع شهرستان تفت بازديد و از نزديك درجريان اجرايي شدن آموزش تسهيل گران قرار گرفت

بازرس معاونت زنان رياست جمهوري ازروند عملياتي طرح ملي تاب آوري درروستاي نصرآباد ازتوابع شهرستان تفت بازديد و از نزديك درجريان اجرايي شدن آموزش تسهيل گران قرار گرفتبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده استانداري يزد، دراين نشست كه با حضور "ليلا احمدآبادي" رئيس گروه برنامه ريزي معاونت زنان رياست جمهوري به همراه مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري  انجام شد
دراين بازديدجمعي ازبانوان فعال و تسهيگران محلي گزارشي ازروند و تهديدها درحوزه آسيب هاي اجتماعي و ظرفيت هاي موجود منطقه در حوزه اشتغال مطرح نمودند
فاطمه دانش مديركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري درحاشيه اين بازديد افزود: باتوجه به اهميت جامعه محلي مي بايست مفاهيم تاب‌آوري اجتماعي و توان افزائي بصورت صحيح نهادينه شود و با جلب مشاركت حداكثري جوامع محلي به شناسايي نيازها ومحدوديت ها و از سوي ديگر توانايي ها  و ظرفيت هاي محلي گام برداشت و با تلاش و همدلي خود مردم محل به نتيجه مطلوب رسيد.