مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:

بانوان توانمند استان در حوزه میراث معنوی به جشنواره میراث معنوی اصفهان معرفی می شوند+


«فخر السادات خامسی هامانه»، ظهر شنبه 21 تیر ماه، در جلسه هم اندیشی در خصوص معرفی زنان برتر استان در حوزه میراث معنوی به جشنواره بین المللی میراث معنوی اصفهان گفت: جشنواره استانی میراث معنوی برای معرفی بانوان برگزیده استان یزد به این جشنواره در اواخر مرداد ماه برگزار می شود. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با بیان اینکه، جشنواره میراث معنوی زیر نظر سازمان یونسکو و به میزبانی استان اصفهان در مهر ماه امسال برگزار می شود، گفت: این جشنواره در پنج محور برگزار می شود که یک محور آن در خصوص نقش بانوان در حوزه میراث معنوی است. این مقام مسئول افزود: از این رو، استان یزد می بایست با برگزاری جشنواره ای، منتخبی از بانوان توانمند و برتر استان در زمینه های میراث معنوی تا پایان مرداد ماه را به استان اصفهان معرفی کند. گفتنی است، حوزه های مرتبط در خصوص این جشنواره شامل بخش هایی چون قصه گویی، نمایش، آثار تجسمی، بازی های محلی، بخش نمایشگاهی و صنایع دستی است که بانوان توانمند استان در این زمینه طی جشنواره ای که اواخر مرداد ماه برگزار می شود انتخاب و به جشنواره میراث معنوی استان اصفهان معرفی می شوند.  
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:

«فخر السادات خامسی هامانه»، ظهر شنبه 21 تیر ماه، در جلسه هم اندیشی در خصوص معرفی زنان برتر استان در حوزه میراث معنوی به جشنواره بین المللی میراث معنوی اصفهان گفت: جشنواره استانی میراث معنوی برای معرفی بانوان برگزیده استان یزد به این جشنواره در اواخر مرداد ماه برگزار می شود.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با بیان اینکه، جشنواره میراث معنوی زیر نظر سازمان یونسکو و به میزبانی استان اصفهان در مهر ماه امسال برگزار می شود، گفت: این جشنواره در پنج محور برگزار می شود که یک محور آن در خصوص نقش بانوان در حوزه میراث معنوی است.
این مقام مسئول افزود: از این رو، استان یزد می بایست با برگزاری جشنواره ای، منتخبی از بانوان توانمند و برتر استان در زمینه های میراث معنوی تا پایان مرداد ماه را به استان اصفهان معرفی کند.
گفتنی است، حوزه های مرتبط در خصوص این جشنواره شامل بخش هایی چون قصه گویی، نمایش، آثار تجسمی، بازی های محلی، بخش نمایشگاهی و صنایع دستی است که بانوان توانمند استان در این زمینه طی جشنواره ای که اواخر مرداد ماه برگزار می شود انتخاب و به جشنواره میراث معنوی استان اصفهان معرفی می شوند.