بانوان خاتم برای هم اندیشی در خصوص مشکلات بانوان و خانواده تشکیل کارگروه دهند


مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در سفر خود به شهرستان خاتم، در جلسه نمایندگان بانوان در دستگاه های بخش مرکزی خاتم حضور یافت و با شنیدن مشکلات آنها، به ارایه راهکار در این موارد پرداخت.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، دكتر فخرالسادات خامسی هامانه در دومین سفر شهرستانی خود، در کارگروه نمایندگان بانوان دستگاه های بخش مرکزی خاتم حضور یافت.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، خطاب به نمایندگان بانوان در دستگاه های اجرایی هرات گفت: به نظر می رسد عمده ترین مشکلات گریبانگیر این منطقه در زمینه ویژگی های فرهنگی و مربوط به بخش خانواده است.
خامسی پس از استماع گفته های بانوان این منطقه در خصوص برخی مشکلات فرهنگی این بخش که بیشتر در حوزه خانواده و فرهنگ متقابل زن و مرد می گنجید، طبق درخواست بانوان در مورد برگزاری دوره های آموزشی برای زن و مرد گفت: برگزاری دوره های آموزشی در خصوص ارتقاء فرهنگ خانواده از وظایف این دفتر است که شما بانوان هرات می توانید درخواست داده تا در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
وی گفت: موارد بیان شده از سوی شما در چهار بخش قابل ارایه است. بخشی از طریق نامه به دفتر امور بانوان استان، برخی از طریق ارایه طرح، برخی از طریق ارجاع به فرمانداری و بخشی دیگر که میان بخشی است و با هم اندیشی و تعامل شما نمایندگان بانوان با نماینده های دستگاه های دیگر شهرستان  قابل حل است.
وی از آنها خواست که در وهله اول جلسه ای با فرماندار شهرستان خاتم تشکیل و موارد مد نظر را مطرح کنند و سپس کارگروهی تشکیل داده و با هم اندیشی در خصوص موارد مطرح شده در بخش بانوان و همچنین خانواده خود به ارایه طرح بپردازند.
از دیگر مواردی که از سوی بانوان بخش هرات در خصوص مشکلات بانوان این منطقه عنوان شد، نبود پزشک بانوان به طور مداوم در این شهرستان بود که بعضا به مشکلات پیش آمده در این خصوص هم اشاره شد که در این مورد، مدیر کل امور بانوان و خانواده استان از آنها خواست که طی نامه ای به این دفتر و همچنین رو نوشتی به دانشگاه علوم پزشکی استان، این موضوع را مطرح تا پیگیری ها انجام شود.
وی در خصوص بیمه و وام قالی بافی که بانوان بسیاری در این شهرستان در این حوزه مشغول فعالیت اند، خواست تا با ارایه نامه ای به این دفتر اقدام کنند که از سوی این دفتر به معاون رئیس جمهور ارجاع داده شود.
از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد، تعطیلی پنج شنبه ها برای بانوان شاغل در دستگاه ها بود که در این خصوص نیز دكتر خامسی، به مخالفت مسئولان ارشد استان در این مورد پرداخت و جوانب کار را نیز برای آنها شرح داد.
وی در خصوص بیان مواردی چون اختصاص مکانی برای ورزش و تفریح بانوان  نیز از بانوان این شهرستان خواست تا با تشکیل جلسه ای با شهرداری و شورای شهر خاتم، این موارد را بیان و پیگیری کنند.
این مقام مسئول،  در خصوص ارتقاء فرهنگ خانواده در این شهرستان نیز به برگزاری دوره های آموزشی برای بانوان و همچنین آقایان این منطقه اشاره کرد و از آنها خواست که طی نامه ای خواهان تمهیدات لازم برای برگزاری این دوره های آموزشی شوند.
از جمله مواردی که در این جلسه از سوی بانوان شهرستان خاتم عنوان شد، اعزام اساتید برای آموزش، افزایش سن ازدواج در میان بانوان این منطقه و عدم تمایل پسران خاتم به ازدواج با دختران بومی، افزایش همسر آزاری در خانواده ها، افزایش زنان متکدی و بومی این منطقه، افزایش بیماران روانی منطقه بدون تشکیل پرونده، نبود متخصص زنان به طور ثابت و مواردی از این دست بود.