بانوان خبرنگار برتر در حوزه بانوان استان يزد درآستانه ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ازسوي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري تجليل شد

بانوان خبرنگار برتر در حوزه بانوان استان يزد درآستانه ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ازسوي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري تجليل شد


بانوان خبرنگار برتر در حوزه بانوان استان يزد تجليل شدند

به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري"رقيه كرمانيان "مدير  كل  دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در جلسه تجلیل از بانوان برتر خبرنگار استان در حوزه‌های مختلف خبری، با اشاره به نقش خبرنگاران درتوسعه فرهنگ عمومي جامعه، افزود:زنان و مردان دوبال تعالي خانواده هستند واين فرهنگ بايد درجامعه وبين اقشار مختلف نهادينه شود.
مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري يزد درادامه با اشاره به ضرورت توان افزايي جامعه زنان گفت:ارتقاي توانمندي بانوان و برنامه ريزي براي ورود زنان توانمنداستان به عرصه هاي مختلف از جمله هدفها و اولويت هاي دفتر امور بانوان دراستان است.
 کرمانیان با بیان این‌که هدفگذاري و سياستهاي دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد استانی تدوین شدند تصريح كرد: در خصوص بحث اشتغال بانوان، بازاریابی و فروش حلقه مفقوده اشتغال بانوان در فرايند توليد است و به همين دفتر امور بانوان پيگير احداث نمایشگاه و فروشگاه دائمی فروش محصولات بانوان كه يكي از مصوبات ده گانه ابلاغي وزارت كشور به ستاد اقتصاد مقاومتي استانداري ها مي باشيم كه در اين زمينه با همكاري شهردار محترم يزد  به زودي شاهد افتتاح نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي و هنري زنان در شهرستان یزد خواهيم بود.

وي با اشاره به  اينكه ما در دوران گذار فرهنگي هستيم، گفت: تلاش براي تحقق عدالت جنسيتي يكي از ضرورت هاي توسعه اجتماعي و فرهنگي است كه با اجماع در خصوص مفاهيم ممكن مي شود. ايشان با بيان اينكه عدم اجماع نظر بیبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري"رقيه كرمانيان "مدير  كل  دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در جلسه تجلیل از بانوان برتر خبرنگار استان در حوزه‌های مختلف خبری، با اشاره به نقش خبرنگاران درتوسعه فرهنگ عمومي جامعه، افزود:زنان و مردان دوبال تعالي خانواده هستند واين فرهنگ بايد درجامعه وبين اقشار مختلف نهادينه شود.
مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري يزد درادامه با اشاره به ضرورت توان افزايي جامعه زنان گفت:ارتقاي توانمندي بانوان و برنامه ريزي براي ورود زنان توانمنداستان به عرصه هاي مختلف از جمله هدفها و اولويت هاي دفتر امور بانوان دراستان است.
 کرمانیان با بیان این‌که هدفگذاري و سياستهاي دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد استانی تدوین شدند تصريح كرد: در خصوص بحث اشتغال بانوان، بازاریابی و فروش حلقه مفقوده اشتغال بانوان در فرايند توليد است و به همين دفتر امور بانوان پيگير احداث نمایشگاه و فروشگاه دائمی فروش محصولات بانوان كه يكي از مصوبات ده گانه ابلاغي وزارت كشور به ستاد اقتصاد مقاومتي استانداري ها مي باشيم كه در اين زمينه با همكاري شهردار محترم يزد  به زودي شاهد افتتاح نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي و هنري زنان در شهرستان یزد خواهيم بود.

وي با اشاره به  اينكه ما در دوران گذار فرهنگي هستيم، گفت: تلاش براي تحقق عدالت جنسيتي يكي از ضرورت هاي توسعه اجتماعي و فرهنگي است كه با اجماع در خصوص مفاهيم ممكن مي شود. ايشان با بيان اينكه عدم اجماع نظر بین زنان یکی از مهمترین معضلات برنامه‌ریزی در این حوزه است افزود براي رفع اين مساله مجمع مشورتي بانوان در تمامي شهرستانها با حضور زنان فعال و تاثيرگذار در حوزه هاي مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی و سیاسی شكل گرفته است.