مديركل بانوان و خانواده استانداري يزد:

بانوان نقطه كليدي اصلاح الگوي مصرف هستند/ ترويج اخلاق و مديريت مصرف در جامعه


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در همايش اثربخشي مديران خانواده در مصرف بهينه انرژي با اشاره به پيشينه فرهنگي استان يزد در زمينه قناعت و صرفه جويي گفت:بانوان با مورد توجه قرار دادن ترويج اخلاق و مديريت مصرف در جامعه نقطه كليدي اصلاح الگوي مصرف هستند.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،صبح روز چهارشنبه 12 تيرماه همايش «اثربخشي مديران خانواده در مصرف بهينه انرژي» با حضور «فاطمه دانش يزدي » مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در سالن اجتماعات شركت توزيع برق استان يزد برگزار شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در اين مراسم بيان كرد:با نگاه به پيشينه تاريخي و فرهنگي استان ارزش هاي غني صرفه جويي،سازگاري با طبيعت و به كار گيري شيوه هاي مديريت مصرف را شاهد هستيم كه در فضاي امروز نيز بازگشت به اين ارزش ها بزرگ ترين الگوي پايداري زندگي و توسعه محسوب مي شود.

« فاطمه دانش يزدي» افزود: مديريت انرژي از موضوعاتي است كه مي تواند كل چرخه توليد،توزيع تا مصرف انرژي را تحت كنترل داشته و به بهترين نحو ممكن استفاده از اين منابع گرانبها را ممكن سازد.

دانش يزدي اظهار داشت:بهينه سازي و مديريت مصرف به افزايش آگاهي و ايجاد فرهنگ صحيح در جامعه وابسته است و به ما می‌گوید چقدر مصرف مي کنیم؟ چه میزان باید مصرف کنیم؟ تا مصرف ایده‌آل چقدر فاصله داریم؟ و در نهايت تا چه حد می‌توانیم صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشیم؟

وي گفت:بر اين اساس بانوان مي توانند به عنوان نقطه كليدي اصلاح الگوي مصرف باشند و با ترويج اخلاق مصرف و طرح الگوهاي مناسب براي مصارف خانگي،نگاهي فراگير را در جامعه مطرح كنند زيرا تغيير رفتار مصرف در خانواده،فرهنگ سازي اجتماعي در جامعه را نيز به همراه دارد كه در اين مسير كودكان و نوجوان مخاطبان و هدف اصلي هستند.

* توسعه رويكردعملي مديريت مصرف مبتني بر اصلاح الگوهاي ذهني در جامعه

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد يادآور شد:بانوان مي توانند نقطه شروع اصلاح الگوي مصرف باشند زيرا به عنوان معماران بناي خانواده و ناظران استحكام آن با تربيت فرزندان و تعيين خط مشي در اكثر مقولات مرتبط با خانواده نقشي بنيادين در شكل گيري و جهت گيري خانواده در اصلاح ضرورت هاي رفتاري مصرف محسوب مي شوند.

 دانش يزدي افزود:مصرف به عنوان يكي از شاخص ها ومولفه هاي اصلي سبك زندگي در حقيقت بازتابي از الگوهاي ذهني و رفتاري اعضاي جامعه است . مصرف و سبك زندگي ، روابطي تنگاتنگ و درهم تنيده با يكديگر دارند بطوريكه با شناخت هريك ، مي توان نسبت به پيش بيني رويدادها، رفتارها و كُنشهاي اجتماعي وهمچنين كاركردها و پي آمدهاي ناشي از آن دست يافت.

وي بيان كرد:يزد از ارزش هاي ايراني-اسلامي مناسبي در سبك زندگي برخوردار است و پيشنيه استان نشانگر ارزش قناعت،صرفه جويي و مديريت مصرف است كه در شرايط امروز نيز براي سازگاري با طبيعت بايد اين ارزش ها را تقويت و سرلوحه زندگي قرار داد تا در كنار تسهيل شرايط زندگي بتوان توسعه پايدار و حمايت از نسل آينده را نيز رقم زد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در پايان گفت:بر اين اساس بانوان دستگاه هاي اجرايي مختلف به عنوان پرچمدارن اين رويكرد الگوي عملي مديريت مصرف و ناشران پيام درست مصرف كنيم باشند تا بتوان بر مبناي اين سرآغاز پيام و گفتماني موثر را به ساير بخش ها نيز منتقل كرد.