مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:

بانوان يزدي با اهداء خون خود ياري گر بيماران نيازمند باشند


مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري روز دوشنبه 16 تير از سازمان انتقال خون استان بازديد كرد.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، فخر السادات خامسی هامانه با اشاره به آمار پايين مشاركت بانوان استان در اهداي خون، گفت: استقبال بانوان يزدي در اهداي خون ضعيف و ميزان آن 3 و نيم درصد عنوان شده است. از اين رو، در نظر داريم براي فرهنگسازي در وهله اول از بانوان شاغل در دستگاه هاي استان اقدام كنيم.
خامسي با اشاره به فرهنگسازي براي ثبت تشكل هاي مردم نهاد با هدف اطلاع رساني در خصوص اهداي خون در استان، افزود: سازمان هاي مردم نهاد و همچنين رسانه ها لازم است در راستاي جذب خيران براي تكميل تجهيزات اين سازمان كه با حيات مردم در ارتباط است، كوشا باشند.
اين مقام مسئول از بانوان يزدي خواست با اهداي خون خود ياري گر بيماران نيازمند باشند.
گفتني است در صورتی که هزار نفر به آمار بانوان اهدا كننده خون استان افزوده شود، درصد مشاركت اهداي خون بانوان از 3 و نيم به 6 درصد افزايش خواهد يافت و در اين زمينه شاهد رشد چشمگيري در استان خواهيم بود.