بانوان پيشرو در صنعت زيلوبافي ميبد


بازديد مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد از مراكز بافت زيلو توسط بانوان ميبدي

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد"فاطمه دانش یزدی" با نمايندگان شهرك صنعتي از شهرستان ميبد بازديد واز نزديك از روند توانمندي بانوان بافت زيلوي ميبدي آشنا گرديد. مديركل دفتر بانوان وخانواده ضمن بازديد از كارگاه آقاي اشتري ومركز خيريه حكمت ، با توجه به شعار سال " رونق توليد " احياء هنر صنايع دستي و اشتغال در اين زمينه را حائز اهميت دانست و ابراز كرد كه رونق صنايع دستي خصوصا توسط بانوان علاوه بر صيانت از مواريث فرهنگي در راستاي اقتصادهاي خرد، يكي از ارزآورترين منابعي است كه موتور محركه اشتغال را به حركت در مي آورد . " دانش يزدي " در حاشيه اين بازديد به مسائل و مشكلات آنان درتهيه مواد اوليه و بيمه اشتغال بانوان پرداخت . گفتني است ، ايجاد خوشه صنعتي زيلو در راستاي شبكه سازي رونق اين صنعت گام برداشته است و در حال حاضر بيش از يكصد بانوي بافنده ميبدي در راستاي اعتلاي اين هنر فعاليت دارند .