پيوستن به پويش طرح ملي فشار خون

با اجراي طرح ملي كنترل ملي فشار خون با شعار «فشارخون ، بدانيم و اقدام كنيم» از سوي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي در كارگروه زنان و خانواده شهرستان تفت اين طرح اجرا شد.


به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد ، فاطمه دانش يزدي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي و فعالان اجتماعي حاضر در كارگروه زنان و خانواده شهرستان تفت در راستاي طرح خود اظهاري كنترل فشار خون در اين پويش شركت كردند.

مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد گفت: وضعيت سلامت زنان تاثير بسزايي در سلامت فرزندان، خانواده و جامعه دارد و بالطبع عدم پيشگيري از آن در سلامت جامعه متاثر خواهد بود.

گفتني است: اين پويش تا 15 تيرماه در سراسر كشور اجرا مي شود و اطلاعات خرد در پرونده الكترونيك سلامت آنها ثبت خواهد شد.