مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری درجلسه مشاوران فرمانداران در امور بانوان:

با تدبیر زنانه خود در پیشبرد اهداف تان کوشا باشید


نخستین جلسه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با مشاوران فرمانداران در امور بانوان پس از دومین دوره آموزشی "جایگاه زنان در فرهنگ" و در محل آن اداره كل برگزار شد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری درجلسه مشاوران فرمانداران در امور بانوان:

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "فخر السادات خامسی" روز پنج شنبه در نخستین جلسه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با مشاور فرمانداران در امور بانوان، با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در این خصوص که فرمودند: زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است، گفت: از این رو، ما باید در حوزه خود موجی بیندازیم که مسئولان هم بدانند که باید به حوزه بانوان بیش از پیش اهمیت دهند و بر شما لازم است که با تدبیر زنانه خود این مهم را محقق کنید.
خامسی با اشاره به مباحث بیان شده در جلسه اي كه با حضور وزیر كشور و مشاور امور بانوان وی در تهران برگزار شده بود، مشاور فرمانداران گفت: از جمله مواردی که در آن جلسه  مورد تاکید وزیر كشور در حوزه بانوان بود، اولویت بندی در اجرای برنامه ها با توجه به کمبود اعتبار، تعامل بیش از پیش مشاوران با اداره های دولتی و همچنین فرمانداران بود.
از جمله دیگر مواردی که این جلسه مطرح شد، اختصاص بخشی از پژوهش های دانشجویی، حوزه های علمیه استان و پایان نامه ها به ارتقای امور بانوان بود و همچنین بیان شد که از این پس و در سال آینده جلسات هم اندیشی در حوزه امور بانوان با فرمانداری های شهرستان های استان نیز برگزار خواهد شد.
در این جلسه همچنین مشاوران فرمانداران در حوزه بانوان به بیان مشکلات شهرستان خود در این خصوص پرداختند که از آن میان بحث کمبود اعتبارات و عدم اختصاص بودجه فرمانداری شهرستان ها به امور بانوان از سوی مشاوران همه فرمانداری ها مطرح شد.
خامسی نیز در این خصوص گفت: آن گونه که به نظر می رسد در مورد بحث بودجه همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم با این حال سعی ما بر این است که ساختار اداری امور بانوان در استانداری، فرمانداری ها و بخش های اداری را تقویت کنیم و تاکید ما نیز بر وجود مشاوران در دستگاه ها و فرمانداری ها است. از این رو، از شما نیز می خواهیم که با تدبیر زنانه خود در پیشبرد اهداف تان و همچنین جذب اعتبارات کوشا باشید.

مقررشد: نشست های بعدی مشاوران امور بانوان فرمانداری ها به میزبانی شهرستان ها برگزار شود.