به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر:

با حضور مدير كل بانوان و خانواده، نشست آسيب شناسي زندانيان بند نسوان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی یزد: در این نشست که با حضور مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، معاون اداره کل زندانهای استان یزد، مدیر زندان مرکزی یزد و سایر اعضای این کمیته برگزار شد، مریم عبدالحسین زاده مهاجر پذیری، ساختار معیوب بعضی از خانواده ها، قرار گرفتن یزد در جاده ترانزیت مواد مخدر و اعتیاد را از عوامل افزایش جرم در این استان دانست و گفت: دفتر امور بانوان آمادگی دارد با همکاری شورای تحقیقات و پژوهش زندان های استان، تحقیقات اصولی در حوزه زنان زندانی را انجام دهد . وی افزود: تحقیقات در این زمینه باید کاربردی بوده و در کاهش جرایم بانوان موثر باشد . در ابتدای این نشست نیز معاون اداره کل زندان های استان یزد گفت: سازمان های ذیربط باید دست در دست هم دهند تا در این راستا قدم های ماندگار و ارزشمندی برداشته شود . وی افزود: مجموعه زندان های استان یزد پژوهش هایی ازجمله اطلس جغرافیایی جرم با همکاری مراکز دانشگاهی استان انجام داده است که این تحقیقات ارزشمند را نیز در اختیار کارگروه مورد نظر قرار خواهد داد . گفتنی است پایان این نشست به بازدید دسته جمعی از اندرزگاه نسوان جهت رفع مشکلات مددجویان و بررسی کمی و کیفیتی بند رواندرمانی و دیگر قسمتها پرداخته شد .  
به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر:

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی یزد: در این نشست که با حضور مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، معاون اداره کل زندانهای استان یزد، مدیر زندان مرکزی یزد و سایر اعضای این کمیته برگزار شد، مریم عبدالحسین زاده مهاجر پذیری، ساختار معیوب بعضی از خانواده ها، قرار گرفتن یزد در جاده ترانزیت مواد مخدر و اعتیاد را از عوامل افزایش جرم در این استان دانست و گفت: دفتر امور بانوان آمادگی دارد با همکاری شورای تحقیقات و پژوهش زندان های استان، تحقیقات اصولی در حوزه زنان زندانی را انجام دهد.

وی افزود: تحقیقات در این زمینه باید کاربردی بوده و در کاهش جرایم بانوان موثر باشد.
در ابتدای این نشست نیز معاون اداره کل زندان های استان یزد گفت: سازمان های ذیربط باید دست در دست هم دهند تا در این راستا قدم های ماندگار و ارزشمندی برداشته شود.

وی افزود: مجموعه زندان های استان یزد پژوهش هایی ازجمله اطلس جغرافیایی جرم با همکاری مراکز دانشگاهی استان انجام داده است که این تحقیقات ارزشمند را نیز در اختیار کارگروه مورد نظر قرار خواهد داد.
گفتنی است پایان این نشست به بازدید دسته جمعی از اندرزگاه نسوان جهت رفع مشکلات مددجویان و بررسی کمی و کیفیتی بند رواندرمانی و دیگر قسمتها پرداخته شد
.