با رفع خلاء های قانونی و موجود رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودکان شکل مي گیرد


فاطمه دانش یزدی روز سه شنبه در دومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در یزد افزود: امید است با رفع خلاء های قانونی و موجود رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودکان شکل گیرد، انسان مداری و حفظ حرمت حقوق بشر روز به روز به ویژه در حوزه کودکان تقویت شود.

وی اظهار داشت: کودکان به عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود به ویژه در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته اند و مواردی از منشور حقوق شهروندی نیز به حقوق و حمایت های خاص از کودکان تاکید کرد.
دانش یزدی برخورداری از حمایت اجتماعی مناسب ،دسترسی به اطلاعات متناسب با سن کودک، مصونیت از تعرض و خشونت، بهره مندی از سرپرستان صلاحیت دار و ممنوعیت اشتغال اجباری را از جمله این موارد برشمرد.
دانش یزدی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه هستند، اگر مورد حمایت و در مسیر درست تربیت، آموزش و پرورش قرار گیرند، می توانند جامعه و کشور را در مسیر رشد و بالندگی قرار دهند و خلاف این موضوع نیز آثار مخرب و گاه جبران ناپذیری به همراه دارد.
وی تصریح کرد: کودکی به عنوان یک مقوله موضوع پیچیده و بسیار مهمی است و برنامه ریزی در این راستا نیازمند نگاه بین بخشی و چند بعدی است تا بتوان با تقویت زیرساخت ها و تمرکز بر نهادهای آموزشی و پرورشی این مسیر را از ابتدا بازسازی و به سرمنزلی مناسب و شایسته حقوق کودکان راهنمایی کرد.
معاضدت حقوقی و کودکان، حمایت از کودکان کار و خیابانی ، خشونت علیه کودکان و نوجوانان و حقوق کودک در فرایند دادرسی عادلانه از محورهای این کنفرانس است.