مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:

برای ایجاد مرکز مطالعاتی زنان و خانواده از سوی دانشگاه های استان اعلام حمایت می کنیم


مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: در صورتی که موسسه های دانشگاهی متولی ایجاد مرکز مطالعاتی پژوهشی زنان و خانواده در استان باشند، ما نیز برای حمایت از راه اندازی چنین مرکزی در استان یزد اعلام آمادگی می کنیم.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "فخر السادات خامسی هامانه"، روز پنجشنبه 12 تیر ماه، در نخستین جلسه گروه کاری پژوهش کار گروه زنان و خانواده استانداری، با بیان اینکه یکی از محور های اساسی برای شناسایی کشور های توسعه یافته، بررسی وضعیت زنان آن کشور است، بر اهمیت پژوهش در حوزه زنان و خانواده تاکید کرد و گفت: از این رو نگاهی کلان به این حوزه همراه با انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی و عملیاتی همچنین بررسی کمیت و کیفیت پژوهش های این حوزه حایز اهمیت است.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: ارایه راهکار هایی کاربردی و عملیاتی برای ارتقای نقش فعالانه بانوان در جامعه و همچنین برون رفت از آسیب های حوزه خانواده مهمترین هدف ما برای تشکیل این گروه کاری است.
این مقام مسئول افزود: تحقیقات در این دو حوزه یعنی زن و خانواده به صورت میان رشته ای است و می تواند در رشته های جامعه شناسی، مطالعات زنان، پژوهشی، علوم قرانی و علوم تربیتی، روانشناسی، ادبیات، مردم شناسی، علوم سیاسی و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار بگیرد. از این رو، در صورتی که موسسه های دانشگاهی متولی ایجاد مرکز مطالعاتی پژوهشی زنان و خانواده در استان باشند، ما نیز برای حمایت از راه اندازی چنین مرکزی در استان یزد اعلام آمادگی می کنیم.
از جمله پیشنهاد های مطرح شده در حوزه زنان و خانواده در این جلسه، ایجاد مرکز  مطالعاتی ویژه زنان و خانواده و ایجاد نشریات تخصصی ویژه زنان و خانواده بود و از دیگر موارد مطرح شده در این گروه کاری می توان به شفاف سازی مشکلات و عدم دلهره برای بیان آنها، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، غنی کردن فرهنگ گذشتگان برای نسل امروز، افزایش آگاهی زنان استان در خصوص بیماری های خاص به ویژه سرطان ها و مواردی از این دست بود.
گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه ها در حوزه پژوهش، پژوهشگران درون استانداری و بیرون استانداری و نماینده ای از تشکل های فعال در عرصه زنان و خانواده برگزار شد، در مورد اولویت های پژوهشی در حوزه زنان وخانواده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در خصوص راهکارهای موجود برای برون رفت از آسیب های این حوزه هم اندیشی شد.
همچنین قرار بر این شد که در جلسه بعد این گروه کاری، سه اولویت پژوهشی استان در حوزه زنان و خانواده تعیین و به مراجع بالاتر به عنوان طرح های پژوهشی این کارگروه ارایه شود.