برگزاري همايش « زنان خانه دار، تنش ها و اضطراب ها، توانايي حل مسئله » در اشكذر

برگزاري همايش « زنان خانه دار، تنش ها و اضطراب ها، توانايي حل مسئله » در اشكذر


به گزارش دفتر امور بانوان فرمانداري اشكذر، به مناسبت گراميداشت دهه فجر و بيست و يكم بهمن ماه روز تحكيم بنيان خانواده همايش بزرگ زنان خانه دار، تنش ها و اضطراب ها و توانايي حل مسئله در سالن خاتم الانبياء اشكذر برگزار شد. در اين مراسم كه بيش از 200نفر از بانوان شهرستان حضور داشتنداستاد حكيميان مشاور و روانشناس ضمن برشمردن اهميت جايگاه زنان در خانواده به تبيين نقش آنان پرداخته و از آنان خواست تا در همه مراحل زندگي شادابي و نشاط خود را حفظ كنند، چراكه سلامت زنان مساوي است با تحرك خانواده و تحرك خانواده هم پويايي جامعه را به دنبال خواهد داشت. در پايان علاوه بر نظرسنجي از هريك از بانوان شركت كننده درخصوص كيفيت همايش ، جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار شد كه هريك از خواهران سؤالات خود را در حوزه هاي مختلف تربيتي و اجتماعي مطرح نمودند.
برگزاري همايش « زنان خانه دار، تنش ها و اضطراب ها، توانايي حل مسئله » در اشكذر


به گزارش دفتر امور بانوان فرمانداري اشكذر، به مناسبت گراميداشت دهه فجر و بيست و يكم بهمن ماه روز تحكيم بنيان خانواده همايش بزرگ زنان خانه دار، تنش ها و اضطراب ها و توانايي حل مسئله در سالن خاتم الانبياء اشكذر برگزار شد. در اين مراسم كه بيش از 200نفر از بانوان شهرستان حضور داشتنداستاد حكيميان مشاور و روانشناس ضمن برشمردن اهميت جايگاه زنان در خانواده به تبيين نقش آنان پرداخته و از آنان خواست تا در همه مراحل زندگي شادابي و نشاط خود را حفظ كنند، چراكه سلامت زنان مساوي است با تحرك خانواده و تحرك خانواده هم پويايي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در پايان علاوه بر نظرسنجي درخصوص كيفيت همايش ، جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار شد كه هريك از خواهران سؤالات خود را در حوزه هاي مختلف تربيتي و اجتماعي مطرح نمودند.