برگزاري همايش اثربخشي مديران خانواده در مصرف بهينه انرژي


همايش «اثربخشي مديران خانواده در مصرف بهينه انرژي» با هدف ايجاد گفتمان مشترك و برنامه ريزي براي فعال سازي بانوان در گروه هاي مختلف برگزار مي شود.

به گزارش دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،همايش « اثربخشي مديران خانواده در مصرف بهينه انرژي » با برنامه ريزي شركت هاي آب و فاضلاب شهري و توزيع نيروي برق؛ صبح روز چهارشنبه 12 تيرماه ساعت هشت الي 11 در سالن اجتماعات  شركت توزيع  نيروي برق استان يزد برگزار مي شود.

شايان ذكر است هدف ازبرگزاري اين همايش  ايجاد گفتمان مشترك،هم انديشي،تبادل نظر و برنامه ريزي براي فعال سازي بانوان  گروه هاي مختلف در راستاي مديريت مصرف انرژي به ويژه تمركز بر كانون خانواده به عنوان يكي از مهم ترين پشتوانه هاي فرهنگ اجتماعي است.

مخاطبان اين همايش مشاوران حوزه بانوان و خانواده و بانوان  شاغل در دستگاه هاي اجرايي هستند.