برگزاری اولين نشست هم انديشي بانوان برگزيده استان با استاندار محترم