برگزاری طرح «مطلع مهر» ویژه زوجهای جوان


دومين دوره آموزش خانواده طرح ملي «مطلع مهر» ویژه زوجهای جوان دستگاههای اجرايي استان يزد برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر بانوان وخانواده استانداري، دومين دوره آموزشي طرح «مطلع مهر» ویژه زوجهای جوان دستگاههای اجرايي استان يزد برگزار شد.  اين دوره از سری دوره های آموزش خانواده برای کارکنان دستگاههاي اجرايي ميباشد كه استادان در سه گروه پزشکی، احکام و روانشناسی با ارائه آموزشها و مشاوره های لازم به زوج هایی که کمتر از پنج سال از زندگی مشترکشان می گذرد، روابط درون خانواده را بهبود بخشیده و عامل عدم تفاهم زوجین را تا حد امکان تقلیل می دهند.

طرح ملی مطلع مهر ویژه آموزش زوجین شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان است كه به همت دفتر بانوان و خانواده استانداري و با همكاري دفتر آموزش و پژوهش از تاريخ 1392/07/11 لغايت 1392/08/16 در روزهاي پنجشنبه در محل آموزش و پژوهش استانداري برگزار ميگردد.