بر تلاش جدی جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده با همکاری ویژه همه مسئولان و دستگاه های اجرایی تاكيد كرد

بر تلاش جدی جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده با همکاری ویژه همه مسئولان و دستگاه های اجرایی تاكيد كردبه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده  استانداري يزد، رقيه كرما نيان " مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده در  اولين جلسه توجيهي تدوين " سند بهبود و ارتقا وضعیت زنان استان  يزد " كه با  حضور نماینده  شركت منتخب اجرا و ناظر استاني طرح  ،در دفتر امور بانوان استانداري  برگزار شد بر تلاش جدی جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده با همکاری ویژه همه مسئولان و دستگاه های اجرایی تاكيد كرد و نيز در خصوص  مسائل تهيه سند بهبود و ارتقاي وضعيت زنان  بحث و تبادل نظر شد
  كرمانيان با اشاره به کلیات طرح سند مذکور گفت: هدف از اجرای تدوين اين سند ارتقاي وضعيت زنان وخانواده استان، همسو با برنامه هاي توسعه اي استان و كشور ، از طريق ارائه راهكارهاي صريح ومتناسب با شرايط استان مي باشد.
كرمانيان تصريح كرد: در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده به مناطق و تمام شهرستان هاي استان توجه خاص شده تا بر مبناي اطلاعات پايه مستند ، برنامه ريزي هاي عملياتي مكان محور محقق گردد.
مدير كل  دفتر امور بانوان و خانواده وجود شاخص‌ها در این زمینه را پراهمیت خواند و  افزود: شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در استان بر مبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود براساس مقایسه داده‌ها با میانگین کشوری با لحاظ تفکیک جنسیتی تا حد ممکن و فهرست بندی مشکلات و فرصت‌های مهم از اهداف تدوین این سند است.