تجليل از كارآفرين و فعال برگزيده صنعتي بانو «مريم نيك طبع» مدير عامل صنايع غذايي نشاط آور يزد


همزمان با بزرگداشت روز صنعت و معدن از كارآفرين و فعال برگزيده صنعتي بانو « مريم نيك طبع» مدير عامل صنايع غذايي نشاط آور يزد تجليل و قدرداني شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،همزمان با مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و با حضور «سعيد زرندي» معاون وزير صنعت،معدن و تجارت، «محمدعلي طالبي» استاندار يزد، «فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، جمعي از مديران ملي و استاني و صنعتگران بخش هاي مختلف، از كارآفرين و فعال برگزيده صنعتي بانو « مريم نيك طبع » مديرعامل صنايع غذايي نشاط آور يزد « داتيس » با اهدا لوح سپاس و تنديس تجليل و قدرداني شد.