مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با حضور در برنامه ادبی نقد شعر و داستان، تداوم برنامه هایی از این دست برای دختران نوجوان را به مانند ایفای موثر نقش اجتماعی دختران در جامعه دانست.

تداوم برنامه های نقد برای دختران نوجوان مقدمه ای برای ایفای نقش موثر آنان در جامعه است


فخر السادات خامسی هامانه"، روز سه شنبه، 11 شهریور، در برنامه ادبی داستان خوانی و نقد داستان «دو پنجره» که از سوی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان و در محل مرکز فرهنگی هنری شماره یک یزد برگزار شد، این دست برنامه ها را فتح بابی برای ارتباط دو جانبه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری عنوان کرد. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، با اشاره به وجود استعداد های برتر ادبی در استان، برگزاری و تداوم جلسه نقد شعر و داستان برای دختران را خوب ارزیابی کرد و آن را لازمه شکوفایی استعداد های نسل توانمند و تاثیر گذار این استان دانست. خامسی از دختران حاضر در این جمع خواست همراه با پرورش استعداد های ادبی خود، برای ارتقای نشاط اجتماعی و ایفای نقش موثر خود در جامعه کوشا باشند. گفتنی است، جلسه ادبی «دو پنجره» دیر زمانی است که از سوی مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش و فکری کودک و نوجوان به طور مداوم برگزار می شود و در این جلسه نیز یک کتاب داستان در عرصه کودک و نوجوان با حضور نویسنده آن کتاب، از سوی دختران نوجوان این مرکز به نقد کشیده شد. همچنین در بخش دوم برنامه، جلسه شعر خوانی از سوی دختران نوجوان این کانون بر پا بود.

فخر السادات خامسی هامانه"، روز سه شنبه، 11 شهریور، در برنامه ادبی داستان خوانی و نقد داستان «دو پنجره» که از سوی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان و در محل مرکز فرهنگی هنری شماره یک یزد برگزار شد، این دست برنامه ها را فتح بابی برای ارتباط دو جانبه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری عنوان کرد.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، با اشاره به وجود استعداد های برتر ادبی در استان، برگزاری و تداوم جلسه نقد شعر و داستان برای دختران را خوب ارزیابی کرد و آن را لازمه شکوفایی استعداد های نسل توانمند و تاثیر گذار این استان دانست.
خامسی از دختران حاضر در این جمع خواست همراه با پرورش استعداد های ادبی خود، برای ارتقای نشاط اجتماعی و ایفای نقش موثر خود در جامعه کوشا باشند.
گفتنی است، جلسه ادبی «دو پنجره» دیر زمانی است که از سوی مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش و فکری کودک و نوجوان به طور مداوم برگزار می شود و در این جلسه نیز یک کتاب داستان در عرصه کودک و نوجوان با حضور نویسنده آن کتاب، از سوی دختران نوجوان این مرکز به نقد کشیده شد.
همچنین در بخش دوم برنامه، جلسه شعر خوانی از سوی دختران نوجوان این کانون بر پا بود.