مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد:

تشکل‌های اجتماعی برای برقراری عدالت آموزشی همکاری کنند


" فاطمه دانش يزدي " در نشستي كه با معاون سواد آموزي اداره كل آموزش و پرورش و تشكيل شد ، برای برقرای عدالت آموزشی بانوان از طریق استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام خواهیم کرد.

 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد تلاش‌های انجام شده در حوزه باسوادی در استان را ارشمند دانست و گفت: مهاجرت های افراد غير بومي  بعضأ نسل سوم جمعیتی در استان را دچار تجانس فرهنگی کرده است و باید تلاش کرد برای این جمعیت فرهنگی برنامه ریزی مناسب شود.

 " فاطمه دانش يزدي " با بیان برنامه های این دفتر در مناطق آسيب پذير، گفت: دوره های آموزشی مطلوبی در دست اجرا داریم که توسط سازمان های مردم نهاد در سراسر استان اجرا خواهند شد؛ از این رو، امیدواریم با هماهنگی بتوانیم بخشی از این دوره ها را در مراکز یادگیری محلی سراسر استان برگزار کنیم .

«مرآت امین الرعایا» معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز با بیان گزارشی از وضعیت سوادآموزی استان طبق سرشماری سال 1395 گفت:  طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام دستگاه های دولتی باید به سوادآموزی کمک کنند.

وی با اشاره به آمار باسوادی زنان استان و مقایسه با مردان باسواد در جوامع شهری و روستایی بیان کرد: تلاش می کنیم عدالت آموزشی را در مورد زنان و مردان استان و نیز زنان شهری و روستایی برقرار نماییم و در این راه خواستاریم دفتر امور بانوان و خانواده و سایر دستگاه های دولتی و سامان‌های مردم نهاد یاری رسان ما باشند.

امین الرعایا با تأکید بر ظرفیت های مراکز یادگیری محلی در جهت توانمندسازی بانوان، گفت: مراکز یادگیری محلی در جهت توانمندسازی سوادآموزان و نوسوادان در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، شغلی و کارآفرینی راه اندازی شده است و در این مراکز آموزش های بهتر زیستن و جلوگیری از آسیب های اجتماعی آموخته می شود .

گفتنی است، در این نشست کارشناسان مربوطه راه کارهای اجرایی در راستایی باسوادی زنان را مورد بررسی قرار دادند.