تقدير وزير كشور از بانوي دهيار در روستاي باقرآباد-شهرستان بافق


در جشنواره طرح هاي برتر دهياري هاي سراسر كشور و با حضور «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور از فعاليت هاي «صفا رستگاري» بانوي دهيار روستاي باقرآباد-شهرستان بافق تجليل و قدرداني شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،مراسم تجليل از برگزيدگان ششمين جشنواره طرح هاي برتر دهياري هاي كشور با حضور «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور در سالن همايش هاي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شد.

در اين مراسم از« صفا رستگاري» بانوي دهيار در روستاي باقرآباد-شهرستان بافق پيرامون انتخاب طرح مرمت و بازگشايي هتل سنتی بوم آریز با اهداي لوح سپاس و تنديس قدرداني شد.

شایان ذکر است دهيار روستاي باقرآباد از زيرمجموعه هاي شهرستان بافق تنها نماینده استان یزد در این مراسم بود.