مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد:

تور آموزشی آشنایی بانوان محلی با نظام اداری برگزار شد


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از برگزاری تور آموزشی آشنایی بانوان محلی با نظام اداری خبر داد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با بیان اینکه آموزش آشنایی بانوان محلی با نظام اداری یکی از ابعاد توانمندسازی و مشارکت بانوان است، بانوان محلات اسکان و آزادشهر را جامعه هدف این تور آموزشی عنوان کرد.

فاطمه دانش یزدی گفت: این آموزش به صورت عملی و طی بازدید بانوان از حوزه منابع انسانی و تحول اداری استانداری و شركت گاز استان انجام شد.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با نظام پیشنهادها، نحوه بررسی و اجرای پیشنهادها، فرم‌های نظرسنجی و نحوه شکایت از نظام اداری وسازمان های دولتی آشنا شدند.