توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی زمینه ساز سلامت جامعه است

توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی زمینه ساز سلامت جامعه استبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان "مدير كل دفتراموربانوان و خانواده استانداري در ملاقات با عباس ملازينلي رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري، يزد، ضمن تبريك اعياد شعبانيه ، به تنوع و نشاط ويژه برنامه هاي نوروزي اشاره كرد و گفت: برنامه هاي نوروز  سال 97نشان داد در قالب برنامه هاي شاد مي توان مروج فرهنگ و ارزش ها بود و تلاش مجموعه شهرداري دراين راستا قابل تقدير است
كرمانيان دربخش ديگري از سخنان خود  برفراهم كردن فضاهاي فرهنگي و ورزشي براي بانوان و توسعه آن تاكيد كرد و با اشاره به ضرورت برگزاري برنامه هاي فراگير فرهنگي براي عموم شهروندان اظهار اميدواري كرد: با كمك سازمانهاي فرهنگي و هنري در شهر يزد و ايجاد زير ساخت ها اين مهم محقق شود.
وي افزود: از فوايد اصلي و اساسي توسعه فضاهاي ورزشي و فرهنگي ارتقاء سطح سلامت روحي و جسمي درجامعه  بوده كه دراين زمينه بانوان بايد مورد توجه و تاكيد جدي قرار بگيرند و اين امر بايد دردستور كارقرار گيرد
مدير كل دفتر امور بانوان وخانواده استانداري  دربخش ديگري  از سخنان  خود از افتتاح نمايشگاه دائمي  بانوان در ايام فرخنده نيمه شعبان خبرداد و تصريح كرد: به منظور تحقق رويكرد اقتصاد مقاومتي و ترويج محصولات صنايع دستي ، نمايشگاه دائمي با همكاري شهرداري راه اندازي مي شود و اميدواريم با تبليغات گسترده و معرفي اين بازارچه شاهد رونق اقتصادي و حمايت از توليدات بانوان باشيم.

رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري يزد نيز دراين ملاقات ضمن تاكيد برتوسعه همكاري هاي مختلف بين دو نهاد، به فعاليت هاي حوزه خانواده دراين سازمان اشاره كرد وگفت: تلاش كرده ائيم تا درحوزه اجتماعي موازي كاري با ديگر دستگاه ها نداشته باشيم.
ملا زينلي دسترسي زنان به بازار كار و ايجاد بسترهاي مناسب براي ايشان را مهم برشمرد و گفت: تلاش ميكنيم تا فرصت هاي مختلف شغلي را حمايت واز مشاركت اقتصادي زنان بهره ببريم.
وي تاكيد كرد: تلاش خواهيم نمود كه درسال جديد،دركنار داشتن برنامه هاي شاد براي خانواده ها، نكات آموزش شهروندي رادر خلال اين برنامه ها داشته باشيم.