با حضور مديركل بانوان و خانواده استانداري يزد؛

جشنواره غذاي محلي ايران زمين افتتاح شد


جشنواره غذاي محلي ايران زمين در سه بخش غذاهاي اصلي،شيريني و دسر و پيش غذا با مشاركت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد برنامه ريزي و افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، جشنواره غذاهاي محلي ايران زمين با مشاركت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد و به همت تيم اجرايي هفت دري در سه بخش غذاهاي اصلي،شيريني و دسر،پيش غذا و لبنيات از 12 الي 16 مردادماه برگزار مي شود.

اين جشنواره در يزد-شهر ميراث جهاني،خيابان امام خميني (ره)،خيابان شهيد ابراهيمي و در محل دانشگاه ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي استان يزد با حضور «غلامعلي سفيد» رئيس شوراي شهر يزد و «فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري افتتاح شد.

گفتني است جشنواره غذاي محلي ايران زمين از 12 الي 16 مردادماه ساعت 20:30دقيقه الي 23 پذيراي عموم علاقه مندان و بازديدكنندگان است و در غرفه هاي مختلف به معرفي غذاهاي بومي و ايراني مي پردازد.