جشن معلولان ضایع نخاعی استان با حضور مدیر کل امور بانوان در انجمن مذکور برگزارشد

جشن معلولان ضایع نخاعی استان با حضور مدیر کل امور بانوان در انجمن مذکور برگزارشد  به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري ، فاطمه دانش يزدي دراين مراسم با بيان اينكه معلوليت محدوديت نيست گفت: اين قشر از توانمنديهاي بسياري برخودار هستند كه بايد شرايط حضور آنها را فراهم كنيم.
وي اظهار داشت: معلولان درزمينه هاي مختلفي موفق بودند كه اين نشان از توانمندي آنها است. دراين مراسم ازمعلولان موفق ضايع نخاعي با اهدا لوح تقدير و جوائز تجليل شد.
گفتني است: 200نفر عضو انجمن ضايع نخاعي استان يزد مي باشند.