با حضور مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری

جشن میلاد ویژه بانوان کارمند صنعت آب و برق برگزارشد


به مناسبت میلاد باسعادت بانوی دوعالم ،حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور مدیر کل امور یانوان و خانواده استانداری و جمعی از مسئولین جشن میلاد ویژه بانوان کارمند صنعت آب و برق استان برگزارشد.

به مناسبت میلاد باسعادت بانوی دوعالم ،حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور مدیر کل امور یانوان و خانواده استانداری  و جمعی از مسئولین جشن میلاد ویژه بانوان کارمند صنعت آب و برق استان برگزارشد.

گفتنی است: سخنرانی دکترسلطان زاده درخصوص هنر شاد زیستن و مدیریت استرس و نمایشگاه صنایع دستی بانوان ازبرنامه های این جشن میلاد بود.