جلسه داخلی دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با پرسنل تشكيل شد

جلسه داخلی دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با پرسنل تشكيل شدبه گزارش  روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري  با هدف ارايه گزارش عملكرد  جلسه ای به ریاست مديركل دفتر اموربانوان  و پرسنل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري  روز شنبه مورخ 19/3/97 در محل دفتر انجام شد .در این جلسه "رقيه كرمانيان " مدير كل دفتراموربانوان و خانواده با آرزوي قبولي طاعات و عبادات درماه مبارك رمضان ، از زحمات همكاران تقدير و تشكر نمود.
 وي از همكاران خواست تا با برنامه ريزي و هدف گذاري صحيح و همكاري و همفكري با يكديگر حداكثر تواناييهاي خود را در حوزه بانوان  به كار بگيريند . در  ادامه اين جلسه  در خصوص اهداف و اولويت هاي برنامه اي سال 97 دفتر  به ايراد سخن پرداخته و.هر یک از کارشناسان در خصوص برنامه ها ومسائل و مشکلات کاری خود با مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده  به بحث وتبادل نظر پرداختند . جلسه با پرسش و پاسخ همكاران  خاتمه يافت.