جلسه هم انديشي وضعيت بيمه زنان روستائي

جلسه هم انديشي وضعيت بيمه زنان روستائيبه گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، نشست هم انديشي وضعيت بيمه زنان روستائي با حضور رييس صندوق بيمه روستائيان و عشاير استان،عضو هيات مديره موسسه كوثر و مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري در محل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري در اين نشست بر آگاهي بخشي روستائيان جهت استفاده از امكانات صندوق بيمه روستائي  تأكيد و دربارۀ نقش موثر زنان روستائي در توسعه پايدار جامعه و راهكارهاي بهبود وضعيت بانوان نكاتي بيان كرد.

«رقيه كرمانيان» به نقش پررنگ صندوق بيمه روستائيان و عشاير در بالا بردن اميد به زندگي و به عنوان يكي از راهكارهاي موثر عدم مهاجرت روستائيان به شهرها، اشاره داشت. وي قول مساعد داد تا با هماهنگي مشاوران فرمانداران در امور بانوان و خانواده در جهت اطلاع رساني به بانوان روستائي تلاش نمايد.

در اين نشست رئيس صندوق بيمه روستائي ضمن توضيح شرح وظايف و تسهيلات اين صندوق، خواستار همكاري هاي مشترك و اطلاع رساتي به بانوان شد و اعضاي جلسه، در خصوص راهكارهاي بهبود وضعيت بانوان روستائي به بحث و تبادل نظر پرداختند.