بمناسبت چهليمن سالگرد پيروزي انقلاب

حضور بانوان در فجر باوران انقلاب اسلامي


مدير كل امور بانوان و خانواده در جلسه اي كه به منظور برنامه ريزي و هماهنگي هرچه با شكوهتر برگزار شدن بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد ،حضور فعالانه بانوان را در برنامه هاي گراميداشت اين ايام موثر خواند.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش" مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري  در جلسه اي كه  به منظور برنامه ريزي و هماهنگي  هرچه با شكوهتر برگزار شدن بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد ،بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را فرصتی مغتنم برای بازخوانی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دانست و حضور فعالانه بانوان را در برنامه های گرامیداشت این ایام را مؤثر خواند.
وي  از كاركنان دفتر بانوان خواست تا با  تعامل با دستگاههاي ديگر در برگزاري هرچه باشكوهتر برنامه ها  از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.
ایشان در پایان خواستار تدوين كارنامه چهل ساله بانوان انقلاب درعرصه هاي مختلف را در دستور كار دفتر اموربانوان و خانواده قرار داد.