دهیاری و شورای روستای کذاب به مناسبت روز 13 آبان و نیز ایام سوگواری ابا عبدالله حسین (ع) و شهادت مظلومانه حضرت علی اصغر و علی اکبر(ع) اقدام به برگزاری مراسم تجلیل از جوانان برتر و دانش آموزان نمونه اين روستا نمود.

حضور دکتر خامسی هامانه در مراسم تجليل از جوانان برتر و دانش آموزان نمونه روستاي كذاب


مراسم تجلیل از جوانان برتر و دانش آموزان نمونه روستای کذاب با حضور  مشاور فرهنگی استاندار ، مدیر کل امور سیاسی و انتخابات و مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار برگزار شد . در این مراسم " محمدی "  مشاور امور فرهنگی استاندار اظهار داشت: اسلام به محتوای کار ، بینش ، بصیرت و رهبری اهمیت  می دهد و مسئله ی رهبری بسیار مهم است . اگر رهبری نباشد خیلی از چیزها باطل است و اگر رهبر نباشد گشتن دور خانه ی خدا با گشتن دور بت و سنگ یکی است .  وی ادامه داد: امام حسین ( ع ) می دانست اگر در مکه یا هر جای دیگر بماند امنیت ندارد. حکومت غیر حق با چنان تبلیغاتی که خانواده پیامبر را خارجی و غیر دین می دانستند تشکیل شده بود . مردم هم آگاهی نداشتند . امام حسین (ع) نمی توانست بماند چون اهل بیعت هم نبود بنابراین این راهی نبود برای این وارث نبوی که سیاستی پیشه کند که امر به معروف به معنای واقعی انجام شود.  بنابراین حرکتی عظیم کرد . مشاور فرهنگی استاندار گفت: امروزه رسانه های خارجی فعالیت می کنند تا عشق به رهبر و ولایت را از دل ما بیرون کنند و اسلام خارجی را رواج دهند؛ اما ما باید اسلام واقعی را تبلیغ کنیم . این مقام مسئول خطاب به جوانان حاضر اظهار داشت: شما جوانان باید درس بخوانید و بصیریت و همت بلند داشته باشید و اکتفا به مدرک پایین نکنید و همچنین رشته ای را بر اساس ذوق فرا گیرید و متخصص در آن رشته شوید . وی افزود: بی بصیرتی و نادانی سبب برگشتن برخی در شب عاشورا شد . ما باید گاهی دعا کنیم که خدا ما را در این راه امتحان نکند و درس بزرگ امام حسین انسان شناسی بود. بسیاری از دشمنان امام حسین مسلمان بودند اما بصیرت نداشتند . ما باید به خودمان فکر کنیم و بینش داشته باشیم . محمدی ادامه داد: روانشناسان و جامعه شناسان می گویند معرفت را می توان از چند طریق که شامل علم ، فلسفه، دین و عرفان است به دست آورد. مشاور فرهنگی استاندار اشاره کرد: خداوند خیلی از چیزها را به قلب انسان می فرستد که بر زبان انسان جاری می شود و امام حسین (ع) به این جهت شهید شد که دین اسلام که دین آگاهی ، دانایی ، عشق و بصیرت است زنده بماند و انسان بت را نپرستد . این مقام مسئول ادامه داد: انسان باید حرکت کند به سمت عشق خدایی و ارزش عشق ها به معشوق ها است . امام حسین (ع ) معشوقش خدا بود. و امام حسین( ع ) ذره ای سر به زیر بار ظلم نبرد، همه چیز را در راه عشق خدا بخشید.  وی در پایان گفت: عشق به ولایت و عشق به خدا سختی و مشکلات دارد و ما باید به وظیفه خود عمل کنیم و شما جوانان باید قدر خود، زمان خود و مملکت خود را بدانید . گفتنی است در پایان این مراسم از 2 تن از جوانان فعال و برتر روستا و تعدادی از نوجوانان دانش آموز تقدیر شد .

مراسم تجلیل از جوانان برتر و دانش آموزان نمونه روستای کذاب با حضور  مشاور فرهنگی استاندار ، مدیر کل امور سیاسی و انتخابات و مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار برگزار شد .
در این مراسم " محمدی "  مشاور امور فرهنگی استاندار اظهار داشت: اسلام به محتوای کار ، بینش ، بصیرت و رهبری اهمیت  می دهد و مسئله ی رهبری بسیار مهم است . اگر رهبری نباشد خیلی از چیزها باطل است و اگر رهبر نباشد گشتن دور خانه ی خدا با گشتن دور بت و سنگ یکی است . 
وی ادامه داد: امام حسین ( ع ) می دانست اگر در مکه یا هر جای دیگر بماند امنیت ندارد. حکومت غیر حق با چنان تبلیغاتی که خانواده پیامبر را خارجی و غیر دین می دانستند تشکیل شده بود . مردم هم آگاهی نداشتند . امام حسین (ع) نمی توانست بماند چون اهل بیعت هم نبود بنابراین این راهی نبود برای این وارث نبوی که سیاستی پیشه کند که امر به معروف به معنای واقعی انجام شود.  بنابراین حرکتی عظیم کرد .
مشاور فرهنگی استاندار گفت: امروزه رسانه های خارجی فعالیت می کنند تا عشق به رهبر و ولایت را از دل ما بیرون کنند و اسلام خارجی را رواج دهند؛ اما ما باید اسلام واقعی را تبلیغ کنیم .
این مقام مسئول خطاب به جوانان حاضر اظهار داشت: شما جوانان باید درس بخوانید و بصیریت و همت بلند داشته باشید و اکتفا به مدرک پایین نکنید و همچنین رشته ای را بر اساس ذوق فرا گیرید و متخصص در آن رشته شوید .
وی افزود: بی بصیرتی و نادانی سبب برگشتن برخی در شب عاشورا شد . ما باید گاهی دعا کنیم که خدا ما را در این راه امتحان نکند و درس بزرگ امام حسین انسان شناسی بود. بسیاری از دشمنان امام حسین مسلمان بودند اما بصیرت نداشتند . ما باید به خودمان فکر کنیم و بینش داشته باشیم .
محمدی ادامه داد: روانشناسان و جامعه شناسان می گویند معرفت را می توان از چند طریق که شامل علم ، فلسفه، دین و عرفان است به دست آورد.
مشاور فرهنگی استاندار اشاره کرد: خداوند خیلی از چیزها را به قلب انسان می فرستد که بر زبان انسان جاری می شود و امام حسین (ع) به این جهت شهید شد که دین اسلام که دین آگاهی ، دانایی ، عشق و بصیرت است زنده بماند و انسان بت را نپرستد .
این مقام مسئول ادامه داد: انسان باید حرکت کند به سمت عشق خدایی و ارزش عشق ها به معشوق ها است . امام حسین (ع ) معشوقش خدا بود. و امام حسین( ع ) ذره ای سر به زیر بار ظلم نبرد، همه چیز را در راه عشق خدا بخشید. 
وی در پایان گفت: عشق به ولایت و عشق به خدا سختی و مشکلات دارد و ما باید به وظیفه خود عمل کنیم و شما جوانان باید قدر خود، زمان خود و مملکت خود را بدانید .
گفتنی است در پایان این مراسم از 2 تن از جوانان فعال و برتر روستا و تعدادی از نوجوانان دانش آموز تقدیر شد .